PT REHABILITERING

 

Oavsett om din funktionsnedsättning eller smärttillstånd beror på ditt arbete, en enskild olycka eller din träning hjälper vi dig att komma på banan. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa människor ta sig förbi svåra hinder och börja leva ett normalt, glädjefyllt liv igen.

Första gången vi träffas berättar du om dig själv och om din bakgrund, när och hur olyckan gått till och vilka problem den lett till. Vi undersöker din skada eller funktionsnedsättning och sätter sedan upp en plan för hur du ska bygga upp en stark och frisk kropp igen. Som i alla träningsprogram från Stay Alive Fitness AB ingår en kostplan som du ska följa för bästa möjliga resultat.

Kontakta oss