TRÄNING FÖR FÖRETAG

StayAlive Fitness AB är Sveriges bästa hälso- och träningskoncept för företag som vill växa. Implementera vårt hälsokoncept i din verksamhet och öka produktiviteten, kvaliteten och energin hos dina medarbetare. Vi anser att företagets mest värdefulla tillgångar är medarbetarna i kombination med ett positivt pengaflöde. Vi garanterar att din verksamhet blir mer lönsam och får stora fördelar gentemot konkurrerande verksamheter genom friskare, mer kreativa och motiverade medarbetare.

Vi erbjuder ditt företag individuell PT-träning, gruppträning, teambuilding-aktiviteter, hälso- och kostseminarier, hälsotest med tillhörande hälsoutvärdering samt spännande kickoffer. Kontakta oss idag och låt oss ge förslag på ett hälsopaket anpassat efter just din verksamhets förutsättningar och önskemål.

Resultatet av vårt företagsprogram:

  • Friska och starka (fysiskt och mentalt) medarbetare.
  • Färre sjukdagar och ökad effektivitet per person på arbetsplatsen – de får mer gjort på kortare tid.
  • Mer motiverade och drivna medarbetare vilket markant ökar kvaliteten i verksamheten.
  • Medarbetare som stannar längre inom företaget vilket minimerar den dyra och kvalitetshämmande nyrekryteringen och den tillhörande, nödvändiga ”inskolningen”.
  • Ökad teamkänsla. Företaget och dess medarbetare får känsla för viktiga incitament till ett mer naturligt samarbete.
  • Bättre kommunikation mellan medarbetarna.
  • Ökad årsomsättning och bättre resultat.

Contact us